Hur ändrar jag en serviceaktivitet eller en inrapporterad aktivitet?